Μεταλλικοί οικίσκοι

Μεταλλικοί οικίσκοι

Κατασκευή οικίσκων, περίπου 20τ.μ. κάτοψης, για τις ανάγκες φωτοβολταικών πάρκων ανά την επικράτεια. Οι οικίσκοι είναι διαφόρων τύπων, ανάλογα με το βάρος των μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό,  τις επιφάνειες και την ακριβή θέση των ανοιγμάτων, το τελικό ελεύθερο ύψος κλπ.

Ο κάθε οικίσκος αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό, ο οποίος προκύπτει από την αντίστοιχη  Στατική  μελέτη (γίνεται Στατική επίλυση για κάθε οικίσκο ξεχωριστά), την πλαγιοκάλυψη με πανέλα πολυουρεθάνης ή με άλλο υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις , την επικάλυψη οροφής, το αντιστατικό δάπεδο με καταπακτές – θυρίδες επίσκεψης σε συγκεκριμένες θέσεις και τα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώματα. Η επιλογή των εξωτερικών χρωμάτων τόσο της πλαγιοκάλυψης όσο και των κουφωμάτων  είναι επιλογής του πελάτη. Ανάλογα με την τελική λειτουργία των οικίσκων, δύναται να υπάρχουν και ένα ή περισσότερα εσωτερικά χωρίσματα.

steel structure3 200920112597 steel structure1  oikiskoi

Οι οικίσκοι παραδίδονται με όλες τις οικοδομικές τους λεπτομέρειες, έτοιμοι για την τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και των λοιπών μηχανημάτων, πριν την μεταφορά τους στο τελικό προορισμό.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί, πως σε περιπτώσεις ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής αντί των μεταλλικών, οικίσκων από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος υπερυψηλής αντοχής.