Μελέτες – άδειες

Screen Shot 2017-01-26 at 11.25.54aztech Build & Development έχει ως ενασχόληση μεταξύ των άλλων και την εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών μελετών, αλλά  και κάποιων ειδικών μελετών οι οποίες αφορούν στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα.  Παράλληλα αναλαμβάνει και την επίβλεψη των εργασιών που σχετίζονται με τις εκπονηθείσες αυτές μελέτες.

Μία επομένως από τις βασικότερες επιδιώξεις της εταιρείας μας είναι και η συμμετοχή της σε  μελετητικά θέματα ποικίλης κλίμακας και δυσκολίας. Προτάσεις εσωτερικής διαρρύθμισης υφιστάμενων κατοικιών, μελέτες μόνιμων ή εξοχικών μονοκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, σχολικών κτιρίων, επαγγελματικών χώρων (ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών κτιρίων, κλπ.), αλλά κυρίως μελέτες απαιτήσεων, όπως είναι μελέτες προκατασκευής και μελέτες αναπαλαιώσεων μνημείων και διατηρητέων κτιρίων αποτελούν αντικείμενο με ξεχωριστό ενδιαφέρον για εμάς.

Μέσα από την αγάπη και την αφοσίωση μας για το αντικείμενο, έχουμε πρόθεση να οδηγήσουμε κάθε κατασκευή σε λύσεις. Συνδυάζοντας την εμπειρία μελετών και κατασκευών, ικανοποιούμε τις απαιτήσεις όλων μας των πελατών, προσθέτοντας στα έργα μας υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και οικολογικό προσανατολισμό,  δίνοντας   έμφαση στην ταχύτητα παράδοσης και στον αυστηρό έλεγχο του κόστους.

 

Screen Shot 2017-01-26 at 11.25.40 Screen Shot 2017-01-26 at 11.26.08Screen Shot 2017-01-26 at 11.26.19