Μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές

Η aztech Build & Development αναλαμβάνει να μελετήσει και να κατασκευάσει μεταλλικές κατασκευές, οι οποίες εξυπηρετούν πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι μεταφερόμενοι οικίσκοι, οι  διακοσμητικές μεταλλικές κατασκευές  εξωτερικών χώρων και οι μεταλλικές κατασκευές αντιστηρίξεων και δομικών ενισχύσεων.

Εκμεταλλευόμενοι την μεγάλη ευελιξία του δομικού χάλυβα, διαχειριζόμαστε έργα αυξημένης δυσκολίας είτε όσον αφορά στο design είτε όσον αφορά στις τεχνικές τους απαιτήσεις. Στα πλαίσια των στερεωτικών επεμβάσεων, πολλές είναι οι φορές που  οι μεταλλικές κατασκευές χρησιμοποιούνται ως προσωρινή, ή και ως μόνιμη λύση, προσδίδοντας στον κάθε φορέα την σταθερότητα που του αναλογεί.

Σε όλα τα έργα των μεταλλικών κατασκευών τηρούνται οι αυστηρότερες προδιαγραφές, με έλεγχους τόσο στην βιομηχανική παραγωγή των μεταλλικών στοιχείων όσο και κυρίως στην συναρμολόγηση τους, προκειμένου να μορφωθούν οι τρισδιάστατοι  τελικοί φορείς.

 modern steel structure near the swimming pool steel structure1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA structural repairs - private house1 steel structure3