Εταιρική δομή

Copy of surrounding area1
Η aztech Build & Development είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνική εταιρεία, η οποία μπορεί και διαχειρίζεται με επιτυχία κάθε κατασκευαστική πρόκληση, έχοντας ως βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της. Οι ιδιοκτήτες της, πολιτικοί μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των οικοδομικών έργων, εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα σε κάθε υπό εκτέλεση έργο.

H δημιουργία εδώ και τεσσάρων περίπου ετών της συγγενούς Earthbound Real Estate, που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεσιτικών υπηρεσιών, δίνει την δυνατότητα της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα της κατοικίας ή του επαγγελματικού ακινήτου.

Επιτυχημένες συνεργασίες με τα ιστορικότερα μελετητικά γραφεία και με μεγάλες τεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην εδραίωση της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο.

To ανθρώπινο δυναμικό της aztech Build & Development τόσο μέσα από την ατομική του εκπαίδευση όσο και μέσα από την συλλογική εταιρική πολιτική, καλείται να ικανοποιήσει τις  κατασκευαστικές προκλήσεις και τις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών μας.