Κατάστημα οπτικών

Κατάστημα οπτικών

Ριζική ανακαίνιση καταστήματος αλυσίδας οπτικών ειδών, σε γνωστό εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων. To κατάστημα είναι συνολικής επιφανείας περίπου 100τ.μ.  και αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, στο ισόγειο με μεγάλο εσωτερικό ύψος και στο πατάρι.

Μετά από μία σειρά εναλλακτικών αρχιτεκτονικών προτάσεων, επιλέχθηκε σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες η τελική λύση, η οποία βασίστηκε τόσο στην βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του καταστήματος όσο και στην ανάγκη εναρμονισμού του με τις υψηλές αισθητικές και τεχνικές προδιαγραφές των υπολοίπων καταστημάτων της αλυσίδας.
Το κατάστημα παραδόθηκε πλήρες, συμπεριλαμβανομένων και των επίπλων, των βιτρινών και των φωτιστικών σωμάτων, εντός τριάντα περίπου ημερών από την ημερομηνία έναρξης των επισκευαστικών εργασιών.

opticians1 modern shoe store