Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) : Οι αντλίες θερμότητας ο πλέον οικονομικός τρόπος θέρμανσης στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα έρευνας για την πλέον οικονομική πηγή θέρμανσης στη χώρα μας ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ.

Σύμφωνα με τους τεχνοοικονομικούς υπολογισμούς και συνεκτιμώντας τους δείκτες εκπομπών ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογία κάυσης, αναφορικά με τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά, η έρευνα ανέδειξε τις αντλίες θερμότητας ως την πλέον οικονομική πηγή θέρμανσης σε ποσοστό που κυμαίνεται από 54,3 ως 57,5% (ανάλογα την κλιματική ζώνη της Ελλάδος) σε σχέση με τους λέβητες πετρελαίου, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως η συγκριτική σταθερά της μελέτης.

Στη δεύτερη θέση οι λέβητες βιομάζας-πέλλετ, που εξοικονομούν 45,1% ενέργεια σε σχέση πάντα με το πετρέλαιο και ακολουθούν οι λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου με οικονομία 36,3% (στο 28,5% η οικονομία των συμβατικών λεβήτων) και τα ενεργειακά τζάκια ξύλου με οικονομία 30,44%.

ScreenShot001

Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος

ScreenShot002

Διασύγκριση του συνολικού κόστους της θερμικής ενέργειας διαφόρων ειδών θερμικών συγκροτημάτων με ένα συνήθη λέβητα πετρελαίου. Για τη σύγκριση αυτή έχει θεωρηθεί τιμή πετρελαίου στον καταναλωτή ίση με 1,285€/L.

ScreenShot003

Έτη απόσβεσης ανά είδος θερμικού συγκροτήματος για εγκατεστημένη ωφέλιμη θερμική ισχύ 20 kW, σε υφιστάμενη εγκατάσταση